O Arteosis

Sztuka jest stara jak świat. Nie wiemy, kim byli prehistoryczni artyści i jak przeżywali świat. Pozostały po nich przedziwnej urody naskalne rysunki w jaskiniach. Zastanawiamy się dziś, jaki miały charakter, czemu służyły? Czy były tylko potrzebą odreagowania rozedrganej duszy, czy może spełniały inną rolę? Można zaryzykować tezę, że zawsze objawiali się ludzie dotknięci pasją robienia czegoś więcej, niż tylko zadbaniem o przetrwanie od zimy do zimy. Dawali upust swym wyobrażeniom, marzeniom, spowiadali się z udręk i męczarni, obłaskawiali świat, w którym przyszło im żyć. I właściwie niewiele się zmieniło. Nastąpił tylko podział na tych, którzy uczą się jak to można lub należy robić, czyli profesjonalistów i niewyedukowanych, będących poza profesjonalnym nurtem. Teoretycy posegregowali ich na nurty. Mamy więc artystów ludowych, naiwnych, nazywanych często prymitywistami, outsiderowców, niepełnosprawnych i art brutowców. Każdy z tych terminów coś znaczy, ale czasami granice są płynne, trudne do uchwycenia. Teorie potrzebują szufladek, artyści wolności… Podziały i segregacje dzielą nas i oddalają. Trudno tego uniknąć. Sztuka podobno nie uratuje świata, ale może pomóc unieść ciężar codzienności. I niech tak zostanie.

_________________________

ARTeOSIS to inicjatywa promująca sztukę z szeroko pojmowanego nurtu outsider art. Szerzymy twórczość artystów wykluczonych. Pokazujemy sztukę często zapomnianą i odrzuconą przez oficjalny świat artystyczny. Oddajemy głos Artystom.

Nasze cele:

  1. Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji artystów z zaburzeniami psychicznymi i przechodzących różnego rodzaju kryzysy. Pokazujemy, że choroba nie odbiera prawa do wyrażania własnych emocji.
  2. Szerzenie wiedzy na temat art brut i artystów z nurtu outsider art. Dzielimy się naszymi refleksjami i badaniami.
  3. Organizowanie wystaw poświęconych naszym Twórcom. Budowanie trwałych relacji z Artystami, wspieranie ich w twórczym rozwoju, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z artystycznym światem.